Projektportfölj för svenskspråkig fostran och undervisning

Proffs 3.0 - Ämnesövergripande samarbete i år 7-9 med hjälp av makerkultur, ny teknologi och utforskande arbetssätt
Kontaktperson: Liliane Kjellman
Mål: I detta projekt utvidgas arbetet till åk 7-9 samtidigt som i högre grad fokuseras på making och
användning av virtuell och förstärkt verklighet för att möliggöra ämnesövergripande arvete,
utforskande arbetssätt och användning av programmering som ett kreativt verktyg.
Målgrupp: Eleverna och lärarna på åk 7-9
Genomförande: 5.6.2018−31.7.2020
Genomföringsområde: Pargas, Kimitoön och Åbo
Finansiär: Utbildningsstyrelsen
Mer information: Pargas

Creakids
Kontaktperson: Hanna Karlsson
Mål: Projektets huvudsyfte är att utveckla daghemmens lärmiljö.
För att utveckling ska ske behöver personalen få tid att planera och bekanta sig med alternativa lärmiljöer.
Målgrupp: Personalen vid förskoleverksamhet
Genomförande: 1.8.2018−30.6.2020
Genomföringsområde: Kristinestad, Närpes, Åbo och Kimitoön
Finansiär: Utbildningsstyrelsen

Tutor Syd 3.0
Kontaktperson: Liliane Kjellman
Mål: Projektet vill etablera och koordinera tutorverksamheten som ett verktyg för skolutveckling,
livslångt lärande och en jämlik implementering av den gällande läroplanen.
Målgrupp: Lärarna på grundskolan
Genomförande: 13.4.2019−31.7.2021
Genomföringsområde: Pargas, Åbo, Raseborg, Hangö och Kimitoön samt som nya Ingå, Sjundeå, Kyrkslätt, Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla
Finansiär: Utbildningsstyrelsen

Att leda pedagogik tillsammans
Kontaktperson: Hanna Karlsson
Mål: Projektet inom programmet Erasmus+, som stöder pedagogiska utveckling.
Målgrupp: Personalen vid småbarnspedagogik
Genomförande: 1.10.2019-30.9.2021
Genomföringsområde: Åbo
Finansiär: Erasmus+
Mer information: Peda

Competent Learning Process
Kontaktperson: Hanna Karlsson
Mål: Målet är att utveckla barnets delaktighet under dela inlärningsprocessen, utveckla lärmiljöer och undervisningsmetoder, i vilka barnets/inlärarens roll är central och aktiv.
Målgrupp: Personalen vid småbarnspedagogik
Genomförande: 1.9.2017-31.8.2020
Genomföringsområde: Åbo som koordinator
Finansiär: Erasmus+
Mer information: Websidor