Stadsbyggande

Serviceområdet för stadsbyggande svarar för att låta bygga gator och andra offentliga platser samt för deras underhåll och för att låta bygga stadens lokaler samt är gatu- och väghållare enligt lagstiftningen.

Serviceområdet leds av direktören för stadsbyggande Kimmo Suonpää.

Serviceområdet består av fyra enheter: