Servicehelheten för välfärd

Kontaktuppgifter

Åbo stad
Servicehelheten för välfärd
Registratorskontor
PB 670, 20101 Åbo
Besöksadr. Universitetsgatan 30, 2 vån.
tfn 02 330 000 (stadens växel)
turun.kaupunki@turku.fi
fornamn.efternamn@turku.fi

Besökstid

Mån-Fre kl. 9-12

Servicehelheten för välfärd producerar tjänster för att främja invånarnas hälsa och välfärd. Servicehelheten för välfärd består av tre serviceområden och två funktionsområden.

  • hälsovårdstjänster,
  • familje- och socialtjänster,
  • idreomsorg och handikappservice

Funktionsområdena består av sektorförvaltningen och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Servicehelheten för välfärd leds av servicedirektör Riitta Liuksa.

Social- och hälsovårdsnämnden ansvarar för servicehelheten för välfärd.

Överlåtelse av loggdata vid servicehelheten för välfärd:

Nyckelord: