Servicecentraler

Under stadsstyrelsen lyder koncernförvaltningen och servicecentraler:

  • Servicecentralen för personalärenden
  • IT-tjänsterna
  • Servicecentralen för turismen Visit Turku
  • Arbetshälsogården i Åbo
  • Sysselsättningsservice
  • Lokalservicecentralen

Servicecentralen har till uppgift att producera de tjänster som stadsstyrelsen fattat beslut om för såväl stadskoncernen som utomstående klienter. Direktören för servicecentralen underordnad stadsstyrelsens koncernsektion och stadsdirektören leder och övervakar servicecentralen och svarar för dess utveckling, ekonomi och verksamhet samt för att de uppsatta målen nås.

Stadsdirektören bestämmer över de uppgifter som åläggs direktörerna för servicecentralerna samt styrningen och rapporteringen av servicecentralerna. Stadsdirektören bestämmer över servicecentralernas nettobudgetering.