Servicehelheten för fostran och undervisning

Servicehelheten för fostran och undervisning ordnar och utvecklar stadens fostrings- och undervisningstjänster. Servicehelheten består av sex (6) serviceområden:

  • Gemensamma tjänster
  • Småbarnspedagogik
  • Grundläggande utbildning
  • Gymnasieutbildning och allmänbildande vuxenutbildning
  • Yrkesutbildning
  • Svenskspråkig fostran och undervisning

 Servicehelheten leds av Timo Jalonen, direktör för fostran och undervisning.  

Nämnden och sektioner

Servicehelhetens verksamhet styrs och bestäms av nämnden för fostran och undervisning samt dess finska och svenska sektioner.

Besöksadress: 

Olavintie 2
20100 Åbo

Telefon:

Åbo stads telefonväxel 02 330 000
E-post: 
kasvatusjaopetus@turku.fi

Öppettider

mån - tors 08:15 - 15:15
fre 08:15 - 14:30