ROKKI-verksamheten erbjuder hjälp och stöd för unga som uppvisar symptom genom att begå brott

ROKKI-teamets kontaktuppgifter

 • Harri Kerola
  socialarbetare (projektkoordinator), tfn 040 612 5570​
 • Viivi Nikula
  socialhandledare, tfn 040 612 8216​
 • Voitto Friman
  socialhandledare, tfn 040 579 5350
 • Janita-Maria Lehmuslehto-Mäkinen
  psykiatrisk sjukskötare, tfn 040 612 7775​
 • Heidi Lindevall
  brottspåföljdstjänsteman, tfn 050 539 1269​
 • Johanna Karppinen
  specialläraren, tfn 040 612 9141 

e-postadresser fornamn.efternamn(a)turku.fi,
förutom heidi.lindevall(a)om.fi

Vårt ROKKI-team arbetar med unga som uppvisar symptom genom att begå brott. Vi jobbar i första hand med unga i åldern 12–29.

Vi stöder och rehabiliterar unga som uppvisar symptom genom att begå brott och deras familjer, för att den unga ska upphöra med sin brottsliga verksamhet. Vi strävar efter att bryta brottscirkeln och förhindra att nya brott begås. Dessutom erbjuder vi de unga kunderna färdigheter för ett liv utan brott.

Unga som uppfyller följande kriterier kan bli kund hos ROKKI:

 • Den unga har en bakgrund av upprepade brott​

ELLER

 • Den unga har gjort sig skyldig till ett allvarligt brott, och använder dessutom rusmedel, skolkar från skolan eller uppvisar andra tecken som utgör risk för marginalisering​

Dessutom ska den unga ha behov av multiprofessionellt stöd, som man bedömer att hen drar nytta av.

Den unga får hos oss jobba tillsammans med ett multiprofessionellt team, som ger aktivt och individuellt stöd för hela familjen.

Hur blir man kund hos teamet?

De unga styrs till ROKKI via samarbete med myndigheter. Om du vill fråga om möjligheterna att bli kund kan du kontakta teamets socialarbetare direkt. 

ROKKI-verksamhetens bakgrund

 • Justitieministeriet har beviljat Åbo stad ett understöd om 654 705 euro under tiden 1.1.2021–30.4.2023 för pilotförsök med verksamhetsmodellen för unga som uppvisar symptom genom att begå brott.
 • Verksamhetsmodellens aktiviteter för individer och grupper genomförs på ett systematisk sätt, så att kunden har stöd av ett multiprofessionellt team.
 • Teamet samarbetar med övriga myndigheter och kundernas nätverk vid planeringen och genomförandet av tjänsterna.
 • I teamet ingår en brottspåföljdstjänsteman från Brottspåföljdsmyndigheten, som har specialkunskap om hur man kan påverka brottsligt beteende och vad som upprätthåller brottsligt beteende.
 • Att hjälpa unga som uppvisar symptom genom att begå brott stöder också Åbo stads mål att förebygga marginalisering.