Ortopediska rehabiliteringsavdelningen

Ortopediska rehabiliteringsavdelningen är en avdelning för fortsatt rehabilitering av åldringar. Rehabiliteringen leder till att klienten återvänder hem eller bereds annan vårdplats, och den genomförs med hjälp av medicinsk vård, medicinska undersökningar, fysioterapi, ergoterapi, rehabiliterande vård och aktiveringsterapi.

På avdelningen rehabiliteras patienter som genomgått ortopediska ingrepp (benbrottspatienter, patienter som fått en konstgjord led) samt patienter som behöver hjälp med att återställa och stärka funktionsförmågan.

Patienterna kommer till den ortopediska rehabiliteringsavdelningen med remiss från läkare efter något kirurgiskt ingrepp.

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Services språk:
Finska
Service kategorier: 

Lokaliteter

Geriatriska rehabiliteringsavdelningen

Kuntoutusta turkulaisille erilaisten ortopedisten leikkausten jälkeen.

Telefon:

Talefon 02 266 2365

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Ortopedisk rehabiliteringsavdelning, nedre våningen

Rehabilitering för äldre patienter från Åbo efter olika ortopediska operationer.

Telefon:

Telefon 02 266 0370

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Servicespråk: 
Finska

Ortopedisk rehabiliteringsavdelning, övre våningen

Rehabilitering för äldre patienter från Åbo efter olika ortopediska operationer.

Telefon:

Telefon 02 266 0390

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Servicespråk: 
Finska