Övervakningen av avfallshanteringen

Den kommunala miljövårdsmyndigheten övervakar i kommunen tillämpningen av avfallslagen och de kommunala miljöskyddsföreskrifter som utfärdats på basis av lagen.

Åbo miljöskydd övervakar avfallshanteringen i företag, inrättningar och fastigheter samt nedskräpningen av omgivningen. Övervakningen innefattar bl.a. systematiska granskningar av företag samt åtgärder på basis av anmälningar från stadens invånare.

Vid besök i företag och inrättningar granskas att avfallshanteringen sköts enligt lagen samt ges råd om ordnande av avfallshanteringen och främjande av återvinningen. Företagen kan också be om hjälp av inspektörerna för att utveckla sin avfallshantering.

Lokaliteter

Miljöskydd

Servicen är avsedd för dem som ansvarar för avfallshanteringen i fastigheter och företag.

Virpi Solja Laine

+35822623436

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat