Ät på välfärdscentret

Välfärdscentrens restauranger och kaféer är öppna för alla

Lehmusvalkama välfärdscenter

  • Arkeas matservice
  • Kafé (privat serviceproducent)

Rosenkvarterets välfärdscenter

  • Arkeas matservice
  • Kafé Ruusu