Arto Elo

Förtroendeuppdrag

Mobiltelefon: 
040 195 0492
Parti: 
Finlands Socialdemokratiska Parti
Kollektivtrafiknämnden för Åbo stadsregion, Vice ordförande
Roll: 
Vice ordförande
Ersättare: 
Ledningsuppgifter i företag: 
Raadelman kiinteistö- ja ympäristöhuolto Oy, toimitusjohtaja
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
Kaarinan kaupunginvaltuusto, jäsen
Kaarinan kaupunkikehitysltk, jäsen
Käräjäoikeus, lautamies
Betydande förmögenhet: 
Ei ilmoitettavaa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Ei ilmoitettavaa
Bindningar updaterad: 27.09.2022