Essi Tarvainen

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Samlingspartiet
Byggnads- och tillståndsnämnd, Medlem
Roll: 
Medlem
Ersättare: 
Stadsfullmäktige, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare
Stadsfullmäktige, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare
Ledningsuppgifter i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i företag: 
Turun Seudun Vesi Oy, hallituksen jäsen
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston valtuutettu
Turun kaupunginvaltuuston varavaltuutettu
Martin seurakuntaneuvoston jäsen
Betydande förmögenhet: 
Ei ilmoitettavaa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Ei ilmoitettavaa
Bindningar updaterad: 27.05.2021