Harri Palomäki

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Vänsterförbundet
Avfallshanteringsnämnden i Sydvästra Finland, Medlem
Roll: 
Medlem
Ersättare: