Heikki Pälve

heikki_palve.jpg

Förtroendeuppdrag

Mobiltelefon: 
040 195 4179
Telefon: 
050 564 7345
Parti: 
Samlingspartiet
Yrke: 
Lääkintöneuvos
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Byggnads- och tillståndsnämnd, Vice ordförande
Roll: 
Vice ordförande
Ersättare: 
Ledningsuppgifter i företag: 
Health Dilemma Oy, toimitusjohtaja ja ainoa osakas
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Betydande förmögenhet: 
Ei ilmoitettavaa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Medtach-Sailab eettisen komitean pj, Blic Oy konsultointia
Bindningar updaterad: 07.10.2021