Heikki Pälve

heikki_palve.jpg

Förtroendeuppdrag

Mobiltelefon: 
040 195 4179
Telefon: 
050 564 7345
Parti: 
Samlingspartiet
Yrke: 
Lääkintöneuvos
Byggnads- och tillståndsnämnd, Vice ordförande
Roll: 
Vice ordförande
Ersättare: 
Stadsmiljönämnden, Ordförande
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ordförande
Ersättare: 
Stadsstyrelsen, 3. Vice ordförande
Förtroendeorgan: 
Roll: 
3. Vice ordförande
Ersättare: 
Stadsfullmäktige, Biträdande borgmästare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Biträdande borgmästare
Stadsfullmäktige, Biträdande borgmästare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Biträdande borgmästare
Ledningsuppgifter i företag: 
Health Dilemma Oy, toimitusjohtaja ja ainoa osakas
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Betydande förmögenhet: 
Ei ilmoitettavaa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Ei ilmoitettavaa
Bindningar updaterad: 06.06.2022