Jaakko Lindfors

jaakko_lindfors.jpg

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Vänsterförbundet
Kaupunginhallituksen konsernijaosto, Medlem
Roll: 
Medlem
Ersättare: 
Stadsstyrelsen, Medlem
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Medlem
Ersättare: 
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Ledningsuppgifter i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
Hallituksen jäsen, Turun Itäinen Järjestöyhdistys ry
Varapuheenjohtaja, Koulutuspoliittinen vasemmisto
Puheenjohtaja, Turun opettajien ammattiyhdistys ry
Hallituksen varajäsen, Aineopettajaliitto AOL ry
Betydande förmögenhet: 
Ei ilmoitettavaa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Ei ilmoitettavaa
Bindningar updaterad: 19.10.2021

Council initiatives

2021

2020

2019

2018