Janina Andersson

janina_andersson_kv_2021.jpg

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Gröna förbundet
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Revisionsnämnden, Ordförande
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ordförande
Ersättare: 
Ledningsuppgifter i företag: 
Toimitusjohtaja MLL V-S piirin perhepalvelun Oy
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Toiminnanjohtaja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piirissä
Förtroendeuppdrag i företag: 
LähiTapiolan hallintoneuvoston jäsen Varsinais-Suomessa
TOK hallintoneuvoston jäsen
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
aluehallituksen jäsen
aluevaltuutettu
Betydande förmögenhet: 
Kolme vuokra-asuntoa yhdessä mieheni kanssa, joista maksamme velkaa.
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Ei ilmoitettavaa
Bindningar updaterad: 25.01.2023