Jari Sainio

Stadsanställd

pelastusjohtaja
Telefon: 
02 2633 1100
Mobiltelefon, arbete: 
050 355 1100
Basenhet: 
Egentliga Finlands räddningsverkALPE, Tukipalveluiden palvelualue
Ledningsuppgifter i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i företag: 
Liedon Säästöpankin hallituksen jäsen
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
Suomen Palopäällystöliiton hallituksen puheenjohtaja
Suomen Pelastusalan keskusjärjestön hallituksen varapuheenjohtaja
Betydande förmögenhet: 
Ei ilmoitettavaa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Ei ilmoitettavaa
Bindningar updaterad: 08.10.2021