Jonna Ukkonen

Stadsanställd

luokanopettaja
Mobiltelefon, arbete: 
040 179 8723
Basenhet: 
BildningssektornPerusopetusYli-Maarian koulu