Juha Jormanainen

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Vänsterförbundet
Kollektivtrafiknämnden för Åbo stadsregion, Ersättare
Roll: 
Ersättare