Marianne Uusaho

Stadsanställd

nuoriso-ohjaaja
Telefon: 
050 310 1661
Mobiltelefon, arbete: 
041 311 0258
Basenhet: 
FritidssektornNuorisopalvelutKulttuurinen nuorisotyö

Förtroendeuppdrag

Mobiltelefon: 
041 311 0258
Parti: 
Vänsterförbundet
Stadsmiljönämnden, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare
Ledningsuppgifter i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
Tulenkantajanaiset ry, puheenjohtaja
Betydande förmögenhet: 
Ei ilmoitettavaa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Ei ilmoitettavaa
Bindningar updaterad: 07.09.2021