Merja Lundén

merja_lunden.jpg

Stadsanställd

kirjastonhoitaja
Mobiltelefon, arbete: 
040 142 3987
Basenhet: 
FritidssektornKirjastopalvelutKirjasto, hakeutuvat palvelut

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Vänsterförbundet
Kaupunginhallituksen konsernijaosto, Medlem
Roll: 
Medlem
Ersättare: 
Stadsstyrelsens stadsutvecklingssektion, Ersättare
Roll: 
Ersättare
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Stadsstyrelsen, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare
Ledningsuppgifter i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Betydande förmögenhet: 
Ei ilmoitettavaa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Ei ilmoitettavaa
Bindningar updaterad: 21.01.2021