Minna Arve

minna_arve_kv_2021.jpg

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Samlingspartiet
Stadsstyrelsen, Ordförande
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ordförande
Ersättare: 
Stadsfullmäktige, Borgmästare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Borgmästare
Stadsfullmäktige, Borgmästare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Borgmästare
Kaupunginhallituksen konsernijaosto, Ordförande
Roll: 
Ordförande
Ersättare: 
Puheenjohtajatoimikunta, Ordförande
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ordförande
Ledningsuppgifter i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i företag: 
Turku Science Park Oy, jäsen
Turun seudun kehitys oy, hallituksen pj
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
Keskuskauppakamari, valtuuskunnan jäsen
Turun kauppakamari, hallituksen jäsen
Turun yliopistosäätiö, hallintoneuvoston jäsen
Centrum Balticum säätiö, hallituksen pj
Turku 2029-säätiö, puheenjohtaja
International advisory board, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu
Betydande förmögenhet: 
Ei ilmoitettavaa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Ei ilmoitettavaa
Bindningar updaterad: 04.01.2023