Pauli Kossila

pauli_kossila_2021.jpg

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Förnuftets Röst
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Kultur- och ungdomsnämnden, Medlem
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Medlem
Ersättare: 

Council initiatives

2022

2021