Petra Peltonen

petra_peltonen_2021.jpg

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Finlands Socialdemokratiska Parti
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Kultur- och ungdomsnämnden, Ordförande
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ordförande
Ersättare: 
Ledningsuppgifter i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Turun yliopiston ylioppilaskunta, pääsihteeri
Förtroendeuppdrag i företag: 
Turku Energia, hallituksen jäsen
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
Opetushallitus, johtokunnan varajäsen
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p., hallituksen jäsen
Aleksandra Lumpeen opiskelijoiden vuokratukisäätiö, hallituksen jäsen
Turun yliopistollisen keskussairaalan koulutus- ja tutkimussäätiö, hallituksen varajäsen
Turun tuomiokirkkoseurakunta, seurakuntaneuvoston jäsen
Turun ylioppilaskyläsäätiö, hallituksen varapuheenjohtaja
Betydande förmögenhet: 
Ei ilmoitettavaa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Ei ilmoitettavaa
Bindningar updaterad: 25.01.2023