Riitta Liuksa

Stadsanställd

sosiaali- ja terveysjohtaja
Telefon: 
02 266 2929
Basenhet: 
VälfärdssektornJärjestämistoiminto, HYPAJohdon tuki
Ställföreträdare: 
Ledningsuppgifter i företag: 
Turun Osuuskauppa Hallintoneuvoston jäsen
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Betydande förmögenhet: 
Ei ilmoitettavaa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Ei ilmoitettavaa
Bindningar updaterad: 23.11.2020