Risto Rihko

Förtroendeuppdrag

Mobiltelefon: 
0400 527 813
Parti: 
Vänsterförbundet
Kollektivtrafiknämnden för Åbo stadsregion, Medlem
Roll: 
Medlem
Ersättare: