Sami Kiviharju

Stadsanställd

erikoisammattimies
Basenhet: 
ServicecentralYhteiset palvelutTekninen huolto
Ställföreträdare: