Sari Grönroos

Stadsanställd

perusopetuksen rehtori
Telefon: 
050 432 3636
Mobiltelefon, arbete: 
050 432 3636
Basenhet: 
BildningssektornPerusopetusVasaramäen koulu

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Finlands Socialdemokratiska Parti
Stadsfullmäktige, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare
Stadsfullmäktige, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare