Selmi Holopainen

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Vänsterförbundet
Yrke: 
Opiskelija
Stadsfullmäktige, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare
Stadsfullmäktige, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare