Susanna Pesonen

Stadsanställd

luokanopettaja
Mobiltelefon, arbete: 
040 641 6241
Basenhet: 
BildningssektornPerusopetusVasaramäen koulu

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Vänsterförbundet
Kollektivtrafiknämnden för Åbo stadsregion, Ersättare
Roll: 
Ersättare