Tua Nikula

Stadsanställd

perusopetuksen lehtori
Telefon: 
040 761 3841
Basenhet: 
BildningssektornPerusopetusTurun Lyseon koulu