Tuula Aali

Stadsanställd

Koulusihteeri
Mobiltelefon, arbete: 
040 592 5891
Basenhet: 
BildningssektornRuotsinkielinen kasvatus ja opetus