Ulla Achrén

ulla_achren_2021.jpg

Förtroendeuppdrag

Mobiltelefon: 
050 401 3710
Parti: 
Svenska folkpartiet i Finland
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Stadsstyrelsen, Medlem
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Medlem
Ersättare: 
Kaupunginhallituksen konsernijaosto, Ersättare
Roll: 
Ersättare
Ledningsuppgifter i företag: 
Åbo Energi Ab, styrelsemedlem
Turun Seudun Maakaasu, styrelsemedlem
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Kyrkofullmäktige
Församlingsrådet
Uppsala universitet, konsistorium, styrelsemedlem
Förtroendeuppdrag i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
Stiftelsen för Åbo Akademi, delegationsmedlem
Pro Manilla, delegationsmedlem
Betydande förmögenhet: 
Ei ilmoitettavaa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Ei ilmoitettavaa
Bindningar updaterad: 04.01.2023

Council initiatives

2022

2021

2020

2019