Arkeologinkadun päiväkoti (Lampolankatu 6)

Gruppernas telefonnummer finns i Wilma eller på daghemmets hemsida.

Om du har frågor gällande ansökan till dagvården, ta kontakt med:

Servicehandledning för småbarnsfostran
tel. 02 262 5610 vardagar 9.00–15.00
varhaiskasvatus@turku.fi

Ansvarig: 
Daghemsföreståndare Tuija Putkonen, tel. 050 396 7134

Telefon:

040 146 0698
02 330 000
Postadress: 
Lampolagatan 6
20460 Åbo
Gatuadress: 
Lampolagatan 6
20460 Åbo

Besöksadress: 

Lampolagatan 6
20460 Åbo

Service

Daghemsverksamhet

Finskspråkig dagvård. Kommunala dagvårdsenheten

Kommunala dagvårdsenheten.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska