Dagvårdsenheten i Stationsområdet

Gruppernas telefonnummer finns i Wilma eller på daghemmets hemsida. Om du har frågor gällande ansökan till dagvården, ta kontakt med: Servicehandledning för småbarnsfostran
tel. 02 262 5610 vardagar 9.00–15.00

Ansvarig: 
Daghemsföreståndare Elina Jokela +358503131755

Telefon:

Daghem i Stationsområdet 050 396 7133
Elina Jokela 050 313 1755
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

mån - sön 06:30 - 22:00
Postadress: 
Hantverkaregatan 20
20100 Åbo
Gatuadress: 
Hantverkaregatan 20
20100 Åbo

Besöksadress: 

Hantverkaregatan 20
20100 Åbo
No disabled access
Förhindrad

Service

Daghemsverksamhet

Finskspråkig dagvård. Kommunala dagvårdsenheten

Kommunal småbarnspedagogik för 0-6-åringar. Kvälls- och skiftesvård fram till kl. 22.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Förskoleundervisning

Preschool for children under school age

Preschool 8.30 – 12.30 and day care in addition to preschool education.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska