Braheskolans daghem och Cygnaeus skola, Braheskolans enhet

I huset finns daghem, förskola och grundskola 1-2 åk.

Webbsida/ daghem: https://peda.net/turku/barnen/bd
Webbsida / skola: https://blog.edu.turku.fi/brahe

Om du har frågor gällande ansökan till dagvården, ta kontakt med:
Servicehandledning för småbarnsfostran
tel. 02 262 5610 vardagar 9.00–15.00

Ansvarig: 
Daghemsföreståndare Karola Kojo och Rektor Nicke Wulff

Telefon:

Nicke Wulff 040 670 4248
Karola Kojo 040 647 3576
Skolans kansli 040 592 5891
Postadress: 
Djupdikesvägen 27
20810 Åbo
Gatuadress: 
Djupdikesvägen 27
20810 Åbo

Besöksadress: 

Djupdikesvägen 27
20810 Åbo

Service

Daghemsverksamhet

Heltidsplatser för 0-6-åringar

Municipal day care. Swedish language and Swedish preschool.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Svenska

Förskoleundervisning (svenskspråkig)

Förskoleundervisning för barn under skolåldern

Svenskspråkig förskoleundervisning för barn under skolåldern.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Svenska

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Svenska

Grundläggande utbildning

Elever i årskurs 1-2 (på svenska)

Elevens skola bestäms enligt elevens hemadress. Varje skola tar i första hand emot elever från skolans eget elevdistrikt.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Svenska

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever

Svenskspråkig eftermiddagsklubb för områdets 1.–2. klassare

Om du har frågor gällande för- och eftermiddagsverksamhet, ta kontakt i betalningsärenden tel. 02 -262 5604 och i övriga ärenden tel. 02-262 5602vardagar 9.00–11.30 eller aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

044 788 36
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Serviceproducent: 

Folkhälsan

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelheten för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Svenska

Öppettider

På skoldagar
mån - fre 12:00 - 17:00

Skolhälsovård

Elever i årskurs 1-6

tisdag, tlf. 040 861 8055Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

Telefon:

Telefon 040 809 7303

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor

Skolkuratorn

Elever i årskurs 1–2

Skolkuratorn Aura Luukkonen
Tel. 040 5445 316

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Svenska

Svenskspråkig dagvård

dagvård, förskola

Päivähoitoa 0-6-vuotiaille.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektorn
Servicespråk: 
Svenska