Miljöskydd

Ansvarig: 
Direktör för miljöskyddet Olli-Pekka Mäki

Telefon:

Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Fax:

02 262 4915

Öppettider

Stadsmiljösektorns kundservice, Puolalagatan 5
mån - fre 09:00 - 15:00
Postadress: 
PL 355
20101 Turku
Gatuadress: 
Trädgårdsgatan1
20100 Åbo

Besöksadress: 

Trädgårdsgatan 1
20100 Åbo
Faktureringsadress: 
Disabled access
Tillgänglighet för rörelsehämmade

Service

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Tietoa ympäristöluvista ja valvonnasta löydätwww.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto/ymparistoluvat-ja-valvonta/...

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Fiske

För alla som är intresserade av fiske.

Olli-Pekka Mäki

+35822623461

Jakt och viltvård

Jakttillstånd beviljas endast jaktföreningar.

va. luonnonsuojelutarkastaja Emma Kosonen
puh. +358401802822.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Tietoa ympäristöluvista ja valvonnasta löydätwww.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto/ymparistoluvat-ja-valvonta/...

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Tietoa ympäristöluvista ja valvonnasta löydätwww.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto/ymparistoluvat-ja-valvonta/...

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Naturskyddet

Servicen är avsedd för alla stadens invånare.

Emma Kosonen
puh. +358401802822.

Telefon:

040 180 2822

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Turun kaupunki

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin kaupunkiympäristötoimiala

Övervakningen av avfallshanteringen

Servicen är avsedd för dem som ansvarar för avfallshanteringen i fastigheter och företag.

Virpi Solja Laine

+35822623436

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat