Dagvårdsenheten i Hallis (Påvegatan 15)

Gruppernas telefonnummer finns i Wilma eller på daghemmets hemsida.

Om du har frågor gällande ansökan till dagvården, ta kontakt med:
Servicehandledning för småbarnsfostran
tel. 02 262 5610 vardagar 9.00–15.00
varhaiskasvatus@turku.fi

Ansvarig: 
Daghemsföreståndare Anne Bergman

Telefon:

Anne Bergman 050 590 7498
Varajohtaja Päivi Ek-Tuominen 040 148 7053
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

mån - fre 06:30 - 17:00
Postadress: 
Påvegatan 15
20540 Åbo
Gatuadress: 
Påvegatan 15
20540 Åbo

Besöksadress: 

Påvegatan 15
20540 Åbo

Service

Daghemsverksamhet

Finskspråkig dagvård. Kommunala dagvårdsenheten, Hallis

Kunnallinen päiväkoti. Alueellinen integroitu erityisryhmä. Esiopetus.

Telefon:

Vinskit (Paavinkatu 15) 040 150 3137
Vintiöt (Paavinkatu 15) 040 148 8983
Vohmatit (Paavinkatu 15) 040 513 7837
Vesselit (Paavinkatu 15) 040 148 5569
Nokkelat (Paavinkatu 13, esiopetus) 040 538 6246
Viksut (Paavinkatu 13, esiopetus) 050 396 7143
Välkyt (Paavinkatu 13, esiopetus) 040 169 8004
Viikarit (Paavinkatu 21 D) 040 182 9439

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Förskoleundervisning

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Halisten koulun tiloissa sekä Paavinkadulla. Esiopetusta klo 9 - 13, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Specialdagvård

För barn som behöver individuellt stöd och individuell vägledning

En regionalt integrerad grupp.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska