Dagvårdsenheten i Tallbacka (Karlborgsgatan 3)

Gruppernas telefonnummer finns i Wilma eller på daghemmets hemsida.

Om du har frågor gällande ansökan till dagvården, ta kontakt med:
Servicehandledning för småbarnsfostran
tel. 02 262 5610 vardagar 9.00–15.00
varhaiskasvatus@turku.fi

Ansvarig: 
Daghemsföreståndare Monika Toljander

Telefon:

Monika Toljander 040 356 5041
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

mån - fre 06:30 - 17:00
Postadress: 
Karlborgsgatan 3
20810 Åbo
Gatuadress: 
Karlborgsgatan 3
20810 Åbo

Besöksadress: 

Karlborgsgatan 3
20810 Åbo
Disabled access
Tillgänglighet för rörelsehämmade

Service

Daghemsverksamhet

Finskspråkig dagvård

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Förskoleundervisning

förskoleutbildning på finska

Förskola klo 8.30 – 12.30 i Vähä-Heikkilä skola

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Specialdagvård

För barn som behöver individuellt stöd och individuell vägledning

En regionalt integrerad grupp.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska