Dagvårdsenheten vid Muntersgatan

Gruppernas telefonnummer kan hittas i Wilma eller daghemmets hemsida

Ansvarig: 
Daghemsföreståndare Anne Lehto

Telefon:

Anne Lehto 050 303 5990
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

mån - fre 06:30 - 17:00
Postadress: 
Muntersgatan 3
20360 Åbo
Gatuadress: 
Muntersgatan 3
20360 Åbo

Besöksadress: 

Muntersgatan 3
20360 Åbo
No disabled access
Förhindrad

Service

Daghemsverksamhet

Finskspråkig dagvård

Kommunal dagvårdsenhet

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Förskoleundervisning

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska