Dagvårdsenheten i Patis

Gruppernas telefonnummer kan hittas i Wilma eller daghemmets hemsida

Ansvarig: 
Marja Kari

Telefon:

Marja Kari 040 194 2208
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

mån - fre 06:30 - 17:00
Postadress: 
Lekbergsgatan 7
21330 Åbo
Gatuadress: 
Lekbergsgatan 7
21330 Åbo

Besöksadress: 

Lekbergsgatan 7
21330 Åbo

Service

Daghemsverksamhet

Finskspråkig dagvård

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Förskoleundervisning

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Toffinkuja. Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska