Rieskalähteen koulu

Telefon:

Rektor Arto Jokinen 040 480 2759
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

i regel
mån - fre 08:00 - 15:00
Postadress: 
Jöllivägen 3
20300 Åbo
Gatuadress: 
Jöllivägen 3
20300 Åbo

Besöksadress: 

Jöllivägen 3
20300 Åbo
Disabled access
Tillgänglighet för rörelsehämmade

Service

Grundläggande utbildning

Elever i årskurs 7-9

Elevens skola bestäms enligt elevens hemadress. Varje skola tar i första hand emot elever från skolans eget elevdistrikt.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Idrotts- och bollhallar, över 400 m²

Övre salen:, basket, volleyboll, innebandy, badminton

Övre salen

Ingång till omklädningsrummen från ytterdörren via korridoren, omklädningsrum till vänster. Till salen genom korridoren, trapporna upp.

28,0 x 17,8 x 5,8 m; 498,4 m2
Trägolv, 1 ridåvägg

Bollplaner: volleyboll, badminton x 4, basket
Utrustning: volleybollstolpar & nät, basketkorgar & sidokorgar x 4, badmintonstolpar x 2 & -nät x 2, innebandymål (2 normalstora + 2 små), ribbstolar, scen, domarstol

Ytterligare: omklädningsrum x 2, tvättrum x 2, WC
Automatljus, reglering av ridåvägg och basketkorgar på långsidan

Telefon:

02 253 5707

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Idrottscentralen

Öppettider

Gymnastiksalarnas jour under säsongen
mån - fre 15:00 - 22:00
lör - sön 09:00 - 17:00

Pris

Åbobor under 20 år
Gratis
Övriga idrottsturer
19 € / h
Övrig verksamhet
38 € / h

Nedre salen
Genom redskapslagret till nedre salens omklädningsrum.

Storlek: 14,7 x 13,8 x 4,0 m; 202,9 m2
Plastgolv, ingen ridåvägg.

Inga linjer

Utrustning: slagnät för boboll

Övrigt: 1 x omklädningsrum, 1 x duschrum, 1 x WC
Automatisk belysning.

Telefon:

Gymnastiksalarnas jour 02 253 5707

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Idrottscentralen

Ansvarsorganisation: 

Åbo stad

Öppettider

Gymnastiksalarnas jour under säsongen
mån - fre 15:00 - 22:00
lör - sön 09:00 - 17:00

Pris

Åbobor under 20 år
Gratis
Övriga idrottsturer
10 € / h
Övrig verksamhet
22 € / h

Matematikklass

Elever i årskurs 7-9

Yläkoulu vastaa 6. luokan keväällä tehtävästä matematiikkaluokkien täydennyshausta.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Psykologen i de finska skolorna

Elever i årskurs 7-9

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand per telefon tfn. 050 432 3178

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Skolhälsovård

Elever i årskurs 7-9

måndag - torsdag 8-16, fredag 8-14
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822661221

Telefon:

Telefon 040 149 5448

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Skolkuratorn

Elever i årskurs 7-9

Skolkuratorn Kaarina Jaakkola
Tel. 050 432 3585

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska