Sirkkalabackens skola

Ansvarig: 
Föreståndare Johanna Lindfors

Telefon:

Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

I Regel
mån - fre 08:00 - 15:00
Postadress: 
Kärsämäkivägen 11
20360 Åbo
Gatuadress: 
Kärsämäkivägen 11
20360 Åbo

Besöksadress: 

Kärsämäkivägen 11
20360 Åbo
Disabled access
Tillgänglighet för rörelsehämmade

Service

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Svenska

Grundläggande utbildning

Elever i årskurs 1-9 (på svenska)

Elevens skola bestäms enligt elevens hemadress. Varje skola tar i första hand emot elever från skolans eget elevdistrikt.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Svenska

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever

Svenskspråkig eftermiddagsklubb för områdets 1.–2.-klassare / Folkhälsan, Svenskspråkig eftermiddagsklubb för områdets 3.–9.-klassare

Sirkkalabackens eftis, Vårdbergsgatan 4, 044 305 3027

Om du har frågor gällande för- och eftermiddagsverksamhet, ta kontakt i betalningsärenden tel. 02 -262 5604 och i övriga ärenden tel. 02-262 5602vardagar 9.00–11.30 eller aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

 

Telefon:

044 305 3027
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Serviceproducent: 

Folkhälsan Syd Ab

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelheten för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Svenska

Öppettider

På skoldagar
mån - fre 11:00 - 17:00

Psykologen i de finska skolorna

Elever i årskurs 1-9

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand, tex per telefon 040 357 7823.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Skolhälsovård

Sirkkalabackens skolan

Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

Telefon:

Telefon 040 194 5412

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Kouluterveydenhoitaja koululla ma, ke ja pe, p.02 266 2847 Parhaiten terveydenhoitajan tavoittaa puhelimitse klo 12 eteenpäin.

Telefon:

Telefon 02 266 2847

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Skolkuratorn

Elever i årskurs 1-9

Skolkuratorn Sandra Gunnila
Tel. 050 4323 588

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för välfärd
Servicespråk: 
Svenska