Sirkkalabackens skola, S:t Olofsskolans enhet

Bara en lågstadiet klass

Ansvarig: 
Föreståndare Johanna Lindfors, puh. 040 1371585

Telefon:

02 330 000
Postadress: 
Kaskisgatan 5, våning 4
20700 Åbo
Gatuadress: 
Kaskenkatu 5, kerros 4
20700 Turku

Besöksadress: 

Kaskisgatan 5, våning 4
20700 Turku

Service

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Svenska

Grundläggande utbildning

Elever i årskurs 7-9 (på svenska)

Elevens skola bestäms enligt elevens hemadress. Varje skola tar i första hand emot elever från skolans eget elevdistrikt.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Svenska