Idrottscentralens kundservice

Kundservicen finns i första våningen.

Telefon:

Kundservice 02 262 3232
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

mån - fre 09:00 - 12:00 och 13:00 - 16:00
Postadress: 
PO 4
20101 Åbo
Gatuadress: 
Blombergsplan 4
20720 Åbo

Besöksadress: 

Blombergsplan 4
20720 Åbo
Faktureringsadress: 
Disabled access
Tillgänglighet för rörelsehämmade

Service

Åbo stad hyr och lånar ut motionsredskap. Du hittar mera information i länken nedan.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Idrottscentralen

Ansvarsorganisation: 

Åbo stad
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

Kundtjänstens öppettider
mån - fre 09:00 - 12:00 och 13:00 - 16:00