Dagvårdsenheten vid Stålarmsgatan

Gruppernas telefonnummer kan hittas i Wilma eller daghemmets hemsida

Ansvarig: 
Daghemsföreståndare Eeva Salokannel

Telefon:

Eeva Salokannel 040 512 9732
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

mån - fre 06:30 - 17:00
Postadress: 
Stålarmsgatan 27
20810 Åbo
Gatuadress: 
Stålarmsgatan 27
20810 Åbo

Besöksadress: 

Stålarmsgatan 27
20810 Åbo
Disabled access
Tillgänglighet för rörelsehämmade

Service

Daghemsverksamhet

Finskspråkig dagvård

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Förskoleundervisning

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Martin koulu, Hopeasepänkuja 2. Esiopetusta ja lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska