Dagvårdsenheten i Suikkilaområdet (Axelvägen 11)

Gruppernas telefonnummer finns i Wilma eller på daghemmets hemsida.

Om du har frågor gällande ansökan till dagvården, ta kontakt med:
Servicehandledning för småbarnsfostran
tel. 02 262 5610 vardagar 9.00–15.00
varhaiskasvatus@turku.fi

Ansvarig: 
Daghemsföreståndare Hanna Saarinen

Telefon:

Hanna Saarinen 044 907 2112
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

mån - fre 06:30 - 17:00
Postadress: 
Axelvägen 11
20200 Åbo
Gatuadress: 
Axelvägen 11
20200 Åbo

Besöksadress: 

Axelvägen 11
20200 Åbo
No disabled access
Förhindrad

Service

Daghemsverksamhet

Finskspråkig dagvård

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Förskoleundervisning

Förskoleutbildning för barn under 7 år

Förskoleutbildning i Teräsrautela skola och dagis (Akselintie 11).

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Specialdagvård

För barn som behöver individuellt stöd och individuell vägledning

En regionalt integrerad grupp.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska