Ergoterapi / Nylandsgatan 19 B

Ansvarig: 
Ledande ergoterapeut Irmeli Wasén

Telefon:

arbetsterapeut Hanna Waurio 044 907 3321
arbetsterapeut Janni Nyström 044 907 3319
arbetsterapeut Kirsi Kemppi 044 907 3318
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

Öppettidet
mån - fre 08:00 - 16:00
Postadress: 
Ergoterapi för barn, Nylandsgatan 19 B
20700 ÅBO
Gatuadress: 
Nylandsgatan 19
20700 Åbo

Besöksadress: 

Nylandsgatan 19 B, II vån.
20700 Åbo
Disabled access
Tillgänglighet för rörelsehämmade

Service

Ergoterapi

För barn under skolåldern

För ergoterapi för barn fordras alltid en remiss av en läkare vid hälsovårdsväsendet. För ergoterapi för vuxna behövs remiss av den vårdande läkaren eller av en hälsovårdare. Även klienten själv, de anhöriga eller hemvårdens anställda kan direkt ta kontakt med en ergoterapeut. Patienterna på bäddavdelningarna får vid behov ergoterapitjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Servicespråk: 
Finska