Ergoterapi / Bäddavdelningar

Ansvarig: 
Ledande ergoterapeut Irmeli Wasén

Telefon:

Åbo stads telefonväxel 02 330 000
Postadress: 
Ergoterapi PB 1
20701 ÅBO
Gatuadress: 
Luolavuorivägen 2
20810 Åbo

Besöksadress: 

Luolavuorivägen 2, hus 1 C
20810 Åbo
Disabled access
Tillgänglighet för rörelsehämmade

Service

Ergoterapi

Patienter på avdelningar

För ergoterapi för barn fordras alltid en remiss av en läkare vid hälsovårdsväsendet. För ergoterapi för vuxna behövs remiss av den vårdande läkaren eller av en hälsovårdare. Även klienten själv, de anhöriga eller hemvårdens anställda kan direkt ta kontakt med en ergoterapeut. Patienterna på bäddavdelningarna får vid behov ergoterapitjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala