Vasaramäen koulu, Puistokoulun yksikkö (Syrengränden)

Ansvarig: 
Rektor Sari Grönroos

Telefon:

Sari Grönroos, rektor 050 432 3636
Åbo stads telefonväxel 02 330 000
Postadress: 
Lingonvägen 11
20720 Åbo
Gatuadress: 
Lingonvägen 11
20720 Åbo

Besöksadress: 

Lingonvägen 11
20720 Åbo

Service

VALMO on tarkoitettu juuri Suomeen muuttaneille vieraskielisille oppilaille. VALMO antaa valmiuksia perusopetukseen siirtymiseen, siinä opiskellaan suomea sekä muita koulussa tarvittavia taitoja ja tietoja.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska
Svenska
Engelska

Grundläggande utbildning

Elever i årskurs 7-9

Elevens skola bestäms enligt elevens hemadress. Varje skola tar i första hand emot elever från skolans eget elevdistrikt.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Idrotts- och bollhallar 290-399 m²

Nedre salen:, basket, innebandy

Kupittaan koulus nedre sal

Ingång till omklädningsrummen rakt från ytterdörren, sedan till höger. Från omklädningsrummet längs spiraltrappan upp till salen.

26,0 x 13,0 x 5,5; 338 m2
Plastgolv, ingen ridåvägg.

Linjer: volleyboll, badminton x 3, basket
Utrustning: korgar, badmintonstolpar x 3, innebandymål, ribbstolar, rep, romerska ringar, scen.

Övrigt: omklädningsrum x 2, duschrum x 2, WC x 2.
Automatisk belysning, en fast korg, en korg höj- och sänkbar med vev

Telefon:

Gymnastiksalarnas jour 02 253 5707

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Idrottscentralen

Ansvarsorganisation: 

Åbo stad

Öppettider

Gymnastiksalarnas jour under säsongen
mån - fre 15:00 - 22:00
lör - sön 09:00 - 17:00

Pris

Åbobor under 20 år
Gratis
Övriga motionsturer
14 € / h
Övrig verksamhet
28 € / h

Idrottsklass

Elever i årskurs 7-9

Ansökan till idrottsklassen skall göras senast måndagen den 26.1.2015 i Wilma eller på en skild blankett.

Eleverna antas till idrottsklassen på basis av grentest och läsårsbetygets medeltal från åk 6.

Välkommen till informationstillfälle om S:t Olofsskolans idrottsklass onsdagen den 8.1.2015 kl. 18.30 på S:t Olofsskolan, Klostergatan 11.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Idrottssalar under 290 m2

Övre salen:, basket, volleyboll

Kupittaan koulu, övre salen
Till omklädningsrummen från ytterdörren, till höger och sedan rakt. Längs spiraltrapporna upp till salen.

24,0 x 11,4 x 6,7 m; 273,6 m2
Trägolv, flyttbar skiljevägg

Spelplaner: volleyboll, badminton x 3, basket, målområden för innebandy
Utrustning: stora basketkorgar, innebandymål, ribbstolar, rep

Övrigt: 1 x omklädningsrum, 1 x tvättrum, 1 x WC
Automatiska ljus.

Telefon:

Gymnastiksalarnas jour 02 253 5707

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Idrottscentralen

Öppettider

Gymnastiksalarnas jour under säsongen
mån - fre 15:00 - 22:00
lör - sön 09:00 - 17:00

Pris

Åbobor under 20 år
Gratis
Övriga motionsturer
10 € / h
Övrig verksamhet
22 € / h

Psykologen i de finska skolorna

Elever i årskurs 7-9

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand, tel. 040 135 3706

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Skolhälsovård

Elever i årskurs 7-9

måndag-torsdag 8.00-16.00, fredag 8.00-14.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822661723

Telefon:

Telefon 040 861 7854

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Skolkuratorn

Elever i årskurs 7-9

Skolkuratorn Essi Aaltonen
Tel. 044 9074 668

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska