Dagvårdsenheten i Hammarbacka (Dragonvägen 56)

Gruppernas telefonnummer finns i Wilma eller på daghemmets hemsida.

Ansvarig: 
Daghemsföreståndare Sanna-Mari Nieminen

Telefon:

Sanna-Mari Nieminen 050 396 7156
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

mån - fre 06:30 - 17:00
Postadress: 
Dragonvägen 56
20720 Åbo
Gatuadress: 
Dragonvägen 56
20720 Åbo

Besöksadress: 

Dragonvägen 56
20720 Åbo
Disabled access
Tillgänglighet för rörelsehämmade

Service

Daghemsverksamhet

Finskspråkig dagvård. Kommunala dagvårdsenheten

Kommunala dagvårdsenheten

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Förskoleundervisning

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Specialdagvård

För barn som behöver individuellt stöd och individuell vägledning

Integrerad grupp för barn med kontakt- och kommunikationsstörningar.

Platser för barn med speciellt svår allergi.

 

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska